Jag målar i akryl. Jag målar figurativt men gärna med förenkling och förvanskning.